பெரியார் பார்வையில் திராவிடர்: Periyar Parvaiyil Dravidar (Tamil Edition) por தந்தை பெரியார்

Titulo del libro: பெரியார் பார்வையில் திராவிடர்: Periyar Parvaiyil Dravidar (Tamil Edition)

Autor: தந்தை பெரியார்

Número de páginas: 78 páginas

Fecha de lanzamiento: October 26, 2018

Editor: Logital Books

Obtenga el libro de பெரியார் பார்வையில் திராவிடர்: Periyar Parvaiyil Dravidar (Tamil Edition) de தந்தை பெரியார் en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

பெரியார் பார்வையில் திராவிடர்: Periyar Parvaiyil Dravidar (Tamil Edition) por தந்தை பெரியார்

தந்தை பெரியார் con பெரியார் பார்வையில் திராவிடர்: Periyar Parvaiyil Dravidar (Tamil Edition)

1.ஏன் இந்த நூல்?
2.ராணுவபடையெடுப்பும் பண்பாட்டு படையெடுப்பும்
3.வருண பேதம்
4.தந்தைபெரியார் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது என்ன?
5.வடக்கே இருந்து ஆரியப் பார்ப்பனர்கள் - தமிழகத்தில் ஊடுருவியது எப்படி?
6.புத்த - சமண மதங்கள் ஆரிய மதங்களா?
7.மனுஸ்மிருதி வந்தது எப்போது?
8.பெரியார் கூறிய திராவிடரும் - திராவிட நாடும்